Tester alkoholu

Úrazy na pracovisku a závažné dopravné nehody na našich cestách sú veľmi často spôsobené prítomnosťou alkoholu v krvi tých, ktorí ich zaviňujú alebo sú ich obeťami. Našťastie v poslednom čase počet nehôd zavinených alkoholom za volantom aj v práci klesá. Dôvodom sú najmä sprísňujúce sa pravidlá, ktoré nútia vodičov a zamestnávateľov k častým kontrolám. Polícia za posledné roky už niekoľkokrát sprísnila postihy za alkohol za volantom.

Vyhnúť sa týmto situáciám pritom nie je dnes nijako zložité. Pomôže k tomu tester na alkohol, ktorý umožní každému skontrolovať vlastnú hladinu alkoholu v krvi a predísť tak šoférovaniu auta alebo práci pod jeho vplyvom.

A ako tester na alkohol funguje? Srdcom každého takéhoto prístroja je senzor. Pre správne meranie musí byť v režime stabilizácie. Tento stav zabezpečuje proces nazývaný inicializácia, ktorý vykoná potrebné kontrolné úlohy v elektrických obvodoch a senzor zahreje. Krátky signál nás upozorní na to, že kontrola úspešne prebehla a môžeme začať merať. Vo vnútri prebieha prepočítavanie a výsledok v promile či percentách sa zobrazí na displeji.

Tester na alkohol si je dnes samozrejme možné kúpiť aj z pohodlia domova, a to hneď vo viacerých variantách vyhotovenia. K dispozícii sú testery s polovodičovým alebo s elektrochemickým typom senzora s rozličným rozsahom merania a viacerými doplnkovými funkciami.

Polovodičovým senzorom sú vybavené nižšie triedy prístrojov, určené pre menej časté použitie. Osobné alkohol testery sú spravidla o niečo menej presné ako testery vyššej kategórie, vyžadujú si dlhší čas na inicializáciu pred samotným meraním a nebývajú vybavené pamäťou uskutočnených meraní. Zato sú cenovo dostupné a predstavujú ideálnu voľbu pre vlastné použitie.

Firemné alkohol testery predstavujú o niečo sofistikovanejšiu triedu prístrojov. Takýto tester na alkohol už spravidla využíva elektrochemický senzor, ktorý je založený na princípe výroby elektrickej energie pri spaľovaní alkoholu z dychu testovanej osoby. Tento princíp mu zaručuje oveľa vyššiu presnosť, dlhšiu životnosť a rýchlejšiu inicializáciu, teda najmä zahriatie na správnu prevádzkovú teplotu.

Pre veľmi časté využívanie pri veľkom počte testovaných osôb, potrebe vysokej presnosti a ďalších funkcií sú určené profesionálne alkohol testery. Okrem vysokovýkonného elektrochemického senzora, ktorý je v tejto triede prístrojov samozrejmosťou, sú vybavené rôznymi doplnkovými funkciami. Mávajú pamäť na veľký počet výsledkov uskutočnených meraní, môžu umožňovať prenášať namerané údaje do počítača alebo ich priamo tlačiť prostredníctvom špeciálnej tlačiarne. Od najvyššej triedy prístrojov, ktorú predstavujú dôkazné alkohol testery, ich často odlišuje prakticky iba to, že ich výsledky nie sú použiteľné na priame vyvodzovanie právnych následkov z meraní.

Každý tester na alkohol si však vyžaduje kalibrovanie. Kalibrácia senzora je potrebná vtedy, ak vykonal stanovený počet meraní alebo dosiahol určenú dobu aktívneho používania. Najjednoduchšie môžeme kalibrovanie charakterizovať ako proces, ktorý uvedie tester na alkohol do stavu, keď je znovu schopný opätovnej a spoľahlivej prevádzky. Teda kalibrovanie senzora zabraňuje situáciám, pri ktorých by mohlo dôjsť k nesprávnemu meraniu alebo zobrazeniu výsledkov s odchýlkami.

Preto ak ste si dali pohár vína či lahodné pivo z oroseného pohára a nie ste si istý, či môžete sadnúť za volant, nezúfajte. Navštívte stránku http://www.tester.sk/ a zadovážte si tester alkoholu presne podľa svojich potrieb.